Ātrās saites

Telefonintervija ar Gunti Vilnīti

See video

Kā jau minējām, uzņēmēju organizācijas savu vērtējumu par Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora amata kandidāti Ingu Koļegovu plāno sniegt šodien.Kāds tas ir, to jautāsim Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes valdes loceklim Guntim Vilnītim.