"Viena diena laukos" - Informatīvā kampaņa "KLP - rītdiena sākas šodien"

See video