top of page

Aicinājums augstākajām valsts amatpersonām

Šā gada 22.aprīlī "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome" (LOSP) un "Latvijas Darba devēju konfederācija" (LDDK) nosūtījusi atklātu vēstuli augstākajām valsts amatpersonām. Aicinām nekavējoties veikt spēkā esošo normatīvo aktu un citu saistošo dokumentu pārskatīšanu un labošanu atbilstoši šā brīža ekonomiskajai un ģeopolitiksajai situācijai un turpmāk veikt rūpīgu regulējumu projektu izvērtējumu, nemot vērā sociāli ekonomisko aspektu.


Covid-19 pandēmija un tās radītās sekas, kā arī ģeopolitiskā situācija prasa steidzamus lēmumus. Ekonomikas noturība un iedzīvotāju labklājība ir izšķiroši valsts turpmākajai attīstībai un drošībai.


Būtiski ir pārskatīt saistības, it sevišķi klimata jomā, ko Latvija ir uzņēmusies, un turklāt pat valdības līmenī atzīst, ka tās nemaz nav izpildāmas. Ir jāveic sociāli ekonomiskais izvērtējums, lai saprastu, kādi ir reāli izpildāmie mērķi, lai nepasliktinātu valsts ekonomisko situāciju un iedzīvotāju labklājības līmeni. Nedrīkstētu būt tāda situācija, ka valsts uzņemas saistības, kas būs jāpilda kā valsts institūcijām, tā arī katram iedzīvotājam, kuru izpildes sekas gulsies uz visu Latvijas iedzīvotāju pleciem un valsts budžetu, skaidri zinot un paredzot, ka šīs saistības netiks izpildītas. Situācija ir jālabo nekavējoties, lai nepakļautu riskam virkni nozaru, kas veido valsts kopējo tautsaimniecību, kā arī vistiešākajā nozīmē ietekmē katru Latvijas iedzīvotāju.


Aicinām pieņemt lemumus, kas balstīti uz sociāli ekonimiskiem aprēķiniem, ņemot vērā to ietekmi uz tautsaimniecību kopumā. Aicinām īpaši izvērtēt lēmumu ietekmi uz iedzīvotāju labklājību.


Latvija nedrīkst ieslīgt birokrātiskā Eiropas Savienības regulējumu pārņemšanā. Lēmumu pieņemšanai jābalstas uz datu analīzi, tiem jābūt sociāli un ekonomiski pamatotiem. Turklāt tiem jābūt vērstiem uz tautsaimniecības attīstību, noturīgumu un ilgtspēju.


LOSP un LDDK aicina Latvijas augstākās amatpersonas vienoties par Latvijas ilgtermiņa, vidēja termiņa un īstermiņa mērķiem, kas balstīti uz tautsaimniecības attīstību!

Comments


bottom of page