top of page

Publiskots OECD pārskats par ES lauksaimniecības un pārtikas politiku nākotni

Publiskotajā OECDS pētījumā ietverta virkne rekomendāciju, kuras, spriežot pēc pasākumā paustā no EK DG AGRI ģenerāldirektora un direktrises puses, tiks noteikti izmantotas jaunās KLP reformas (pēc 2027.g.) priekšlikuma izstrādē.

Rekomendācijas īsumā:

  1. Ienākumu atbalstam ir jākļūst mērķtiecīgākam (mērķētam tiešām tiem, kuriem ir ienākumi kā problēma nevis visiem), un tas būtu jāskata atsevišķi no vides atbalsta;

  2. Vides jomā ambīcijas politikai nav pietiekamas un ir vairāk jāfokusējas uz reāli sasniedzamiem un pārbaudāmiem labumiem videi.

Uzzini vairāk:

Policies for the Future of Farming and Food _EU Review2023
.pdf
Download PDF • 4.87MB

Comments


bottom of page