top of page

NEP darba kalendārs


Par NEP

Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozaru ekspertu padome (NEP) ir konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt nozares profesionālās izglītības atbilstību reālajām darba tirgus prasībām. Faktiski tā ir platforma, kur kopā sanāk valsts, nozares darba devēju un to organizāciju, darbinieku (arodbiedrību) organizāciju, profesionālo organizāciju pārstāvji, nozares speciālisti un citi interesenti, lai risinātu aktuālus ar profesionālo izglītību saistītus jautājumus. Tas ir gan ikdienas darbs organizējot nepieciešamās sanāksmes, nodrošinot informācijas pieejamību un apriti, gan dalība uzņemšanas plānošanā, priekšlikumu par nepieciešamo NKS izmaiņu gatavošana, ekspertu deleģēšana, utt.

19.10.2023 NEP seminārs, diskusija


Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības Nozaru ekspertu padomju (NEP) sekretariāts aicina NEP locekļus, nozaru, profesionālās un augstākās izglītības iestāžu, valsts iestāžu pārstāvjus un citus interesentus uz semināru/diskusiju ar mērķi uzlabot profesionālo izglītības sistēmu, piesaistot finansējumu skolu darbībai, attīstībai un redzot nākotnē skolas kā profesionālās izglītības iespēju centrus.


Seminārs/diskusija notiks 2023. gada 19. oktobrī, Ogres Tehnikumā.

Vieta: Meža prospekts 13, Ogre, Ogres pilsēta, Ogres novads

PIETEIKŠNĀS: https://forms.gle/KmRS2NV1giXNQsFEA līdz 16.10.23.


DARBA KĀRTĪBA

10.30. Reģistrācija

11.00. Atklāšana (NEP vadītājs Andrejs Vītoliņš)

11.05. Pieaugušo izglītības piedāvājuma iespējas 2024. gadam un turpmāk. ( IZM, EM, LM, ZM pārstāvji). Jautājumi un atbildes.

12.20. VIAA projekta ’’Mācības pieaugušiem’’ atziņas. Statistika.

(Zanda Rutkovska, VIAA Mūžizglītības datu analītikas nodaļas vadītāja). Jautājumi un atbildes.

12.50. Pārtraukums – kafijas pauze, uzkodas

13.20. Profesionālo izglītības iestāžu (PII) pieredze realizējot pieaugušo apmācības. Veiksmīgākie piemēri. (PII pārstāvju prezentācijas). Diskusija - jautājumi un atbildes.

14.20. Noslēgums – atziņas un kopsavilkums. (NEP Andrejs Vītoliņš). Dalībnieku un organizatoru brīvais mikrofons.


NEP 14.09.23 DK
.pdf
Download PDF • 581KB

14.09.2023 NEP sanāksme (attālināti)

15.05.2023 NEP sanāksme (attālināti)

03.05.2023 NEP padomes sēde

21.03.2023 NEP izbraukuma sanāksme


bottom of page