Iespēja parakstīties par iniciatīvu: "...

Informējam, ka portālā www.manabalss.lv ir ievietota iniciatīva"AIZSARGĀSIM ZEMES ĪPAŠNIEKU TIESĪBAS, NEPIEĻAUJOT NEKONTROLĒTU APROBEŽOTO TERITORIJU PALIELINĀŠANU"

Pārdod 100% Limuzīna šķirnes bioloģiski sertificētas telītes

Publicēts: 18.01.2019

Jaunjelgavas novada SIA "Sēļu zeme" pārdod 100% Limuzīna šķirnes bioloģiski sertificētas 10 telītes vecumā no 12 līdz 14 mēnešiem. Vecāki ievesti no Vācijas. Ganāmpulkā tiek veikta pārraudzība....

VTUA uzsāk traktoru un to piekabju kontroles uz valsts robežas

Publicēts: 18.01.2019

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA), sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi, jau ar 2019.gada februāri plāno uzsākt importējamo preču dokumentu un fiziskās...

Lauksaimnieki aicina valdību...

Lauksaimnieki aicina valdību nākamajā ES plānošanas periodā nodrošināt Latvijai lauku attīstības finansējumu vismaz esošajā līmenī

Publicēts: 17.01.2019

Latvijas lauksaimnieki aicina topošo valdību nākamajā Eiropas Savienības (ES) finanšu plānošanas periodā no 2021. līdz 2027.gadam nodrošināt Latvijas lauku attīstības publisko finansējumu vismaz...

Publicēts: 17.01.2019

Lauksaimnieku NVO pārstāvji ar...

Lauksaimnieku NVO pārstāvji ar Kariņu un Gerhardu diskutē par topošās valdības deklarācijas projektu

Publicēts: 17.01.2019

Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju pārstāvji šodien Zemkopības ministrijā (ZM) tiksies ar Ministru prezidenta amata kandidātu Krišjāni Kariņu (JV) un potenciālo zemkopības ministra amata...

Publicēts: 17.01.2019

Zinātniski praktiskā konference „...

Zinātniski praktiskā konference „Zemes apsaimniekošana atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības principiem – ilgtspējīgs ieguldījums Latvijas nākotnē”

Publicēts: 16.01.2019

Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju (LBLA) un Sabiedrību „Bioefekts” 7. februārī plkst. 9:30 Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas māja Magnum...

Publicēts: 16.01.2019

LAD atbildes uz lauksaimnieku...

LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem!

Publicēts: 15.01.2019

LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem 2019. gada 15.janvāra sanāksmē.Pielikumā:1)  LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem;2) LAD prezentācija par aktualitātēm!...

Publicēts: 15.01.2019

2019.gadā lauksaimnieki vairs...

2019.gadā lauksaimnieki vairs nesaņems ADSI maksājumu

Publicēts: 15.01.2019

No 2019.gadā lauksaimnieki vairs nesaņems maksājumu apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi (ADSI). Zemkopības ministrija, uzsākot 2014. -2020. plānošanas perioda īstenošanu,...

Publicēts: 15.01.2019

Vēl vari pieteikties:...

Vēl vari pieteikties: Profesionālās pilnveides izglītības programmu Zirgkopības pamati

Publicēts: 15.01.2019

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centrs piedāvā:Profesionālās pilnveides izglītības programmuZirgkopības pamatiLicences Nr. 3910Kursi sākas 26.01.2019.Norises vietas: ...

Publicēts: 15.01.2019
Datums Infolapas # Fails
09.01.2019 Informācijas lapa Nr.40
09.01.2019 Informācijas lapa Nr.39
09.01.2019 Informācijas lapa Nr.38
09.01.2019 Informācijas lapa Nr.37
13.11.2018 Informācijas lapa Nr.36
13.11.2018 Informācijas lapa Nr.35
13.11.2018 Informācijas lapa Nr.34
13.11.2018 Informācijas lapa Nr.33
13.11.2018 Informācijas lapa Nr.32
13.11.2018 Informācijas lapa Nr.31
13.11.2018 Informācijas lapa Nr.30
13.11.2018 Informācijas lapa Nr.29
13.11.2018 Informācijas lapa Nr.28
13.11.2018 Informācijas lapa Nr.27
13.11.2018 Informācijas lapa Nr.26
13.11.2018 Informācijas lapa Nr.25
13.11.2018 Informācijas lapa Nr.24
13.11.2018 Informācijas lapa Nr.23
13.11.2018 Informācijas lapa Nr.22
13.11.2018 Informācijas lapa Nr.21
13.11.2018 Informācijas lapa Nr.20
13.11.2018 Informācijas lapa Nr.19
13.11.2018 Informācijas lapa Nr.18
13.11.2018 Informācijas lapa Nr.17

LOSP projektos...

Baltic Sea Food

Biedrība "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome" īsteno projektu "B2B distribution model supporting local food sector in Baltic Sea region rural areas" jeb "B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās".

SAM 8.5.1

Biedrība "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome" ir  iesaistījusies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

SAM 8.5.2. Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai

Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs

Īstenošanas termiņš: LOSP projektā iesaistās no 2017. gada 26.aprīļa līdz 2021. gada 31. decembrim

KLP - Lauki ienāk pilsētā

Lauksaimniecības nozares, produktu, pakalpojumu un izglītības popularizēšanas kampaņa.

KLP - rītdiena sākas šodien

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi LOSP un ZSA kopprojektu Nr. Agri 2011-0119 „CAP: Tomorrow Starts Today”

Kādēļ esam LOSP biedri?

Lai zinātu ZM viedokli un pēc iespējas iespaidotu to, informācijas apmaiņai, nozares attīstības iespēju paplašināšanai.

Lai ar lielāku atbalstu varētu pārstāvēt mūsu intereses. Iegūtu vairāk informācijas par aktuāliem jautājumiem.

LOSP pārstāv lauksaimnieku organizācijas - ir to “lietussargs”. Jo kopā iespējams sasniegt vairāk.

Bija pārliecinoši argumenti par savstarpēji izdevīgu sadarbību.

Lai organizācija varētu problēmas risināt valstiskā līmenī, lai mūs  sadzirdētu arī Zemkopības ministrijā, aizstāvot biedru intereses. Ir pieejama informācija par visu jaunāko. LOSP - “Viens nav karotājs”. Īsāks informācijas ceļš.

Lai paustu savu viedokli par notiekošo Latvijas lauksaimniecībā. Lai stiprinātu lauksaimnieku pozīcijas politiķu vidū.

Kopā mēs varam izdarīt lielas lietas. Visu izsaka nosaukums – sadarbības padome.

Lai komunicētu ar citām biedrībām, valsts institūcijām, veidotu kopēju viedokli. Lai aizstāvētu biedrības biedru intereses valsts institūcijās. Lai “novadītu” valsts institūciju, u.c. Organizāciju informāciju, lēmumus saviem biedriem.

Lai cīnītos par savu biedru interesēm. Lai cīnītos kopīgi par kopējām interesēm.

Lai būtu informācijas apritē par aktualitātēm Latvijas lauksaimniecībā un varētu piedalīties svarīgu lēmumu apspriešanā un pieņemšanā.