REZOLŪCIJA pēc konferences “PVN samazinājums kā...

Konferences “PVN samazinājums pārtikai kā sabiedrību iesaistošs   faktors Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanai” REZOLŪCIJA Lauksaimniekiem un visiem Latvijas iedzīvotājiem 2022. gads ir...

LOSP nosoda Krievijas uzsākto karadarbību...

  Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) un LOSP biedru organizācijas nosoda Krievijas uzsākto karadarbību Ukrainā, agresiju pret brīvu valsti un tās iedzīvotājiem    

Pieci spilgti piemēri no lauksaimniecības...

LOSP lepojas ar gudriem, zinātkāriem, čakliem un inovatīviem saimniekiem, kas parāda, ka neatlaidība, tiekšanās uz progresu, mīlestība pret dabu, dzīvniekiem un savu darbu nes piepildījumu kā dvēselē...

Notikumi

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Lai Latvijas ražotāji nebūtu zaudētāji kopējā tirgū.

Publicēts: 07.06.2022

LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis aicina valdību uz rīcību, lai Latvijas ražotāji nebūtu zaudētāji kopējā tirgū.

LOSP tiekas ar vadošajiem...

LOSP tiekas ar vadošajiem minerālmēslu tirgotājiem pasaulē

Publicēts: 02.06.2022

Publicēts: 02.06.2022

Par pārtikas cenu kāpumu un...

Par pārtikas cenu kāpumu un Valdības nespēju profesionāli reāģēt krīzes situācijā

Publicēts: 01.06.2022

  LOSP valdes loceklis un Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācijas valdes priekšsēdētājs Kaspars Melnis Latvijas Radio 4 raidījumā "Подробности" par svarīgo nozarē. ( sākot no 20 min) * Par...

Publicēts: 01.06.2022

LOSP valdes locekļi Kaspars Melnis...

LOSP valdes locekļi Kaspars Melnis un Guntis Gūtmanis šodien piedalās Rumānijas lauksaimniecības līderu forumā RALF.

Publicēts: 18.05.2022

  LOSP valdes locekļi Kaspars Melnis un Guntis Gūtmanis šodien piedalās Rumānijas lauksaimniecības līderu forumā RALF.

Publicēts: 18.05.2022

Aicinām Jūs uz 26.05.2022....

Aicinām Jūs uz 26.05.2022. semināru “Sapropelis un tā dauzdveidīgās izmantošanas iespējas lauksaimniecībā” ( LLU sadarbībā ar LOSP, Ogres Piens, Stādu audzētāju biedrība, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības sociācija, Agrore

Publicēts: 13.05.2022

Šī gada 26.maijā aicinām Jūs uz semināru “Sapropelis un tā dauzdveidīgās izmantošanas iespējas lauksaimniecībā”

Publicēts: 13.05.2022

Par Ārkārtas stāvokļa noteikšanu...

Par Ārkārtas stāvokļa noteikšanu iedzīvotāju apgādei ar pārtiku. Par pārtikas atzīšanu kā valsts stratēģisko rezervi Par 5% PVN piemērošanu pārtikai

Publicēts: 12.05.2022

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) savā biedru Kopsapulcē 11.maijā, analizēja situāciju Latvijā, turpinoties kara darbībai Ukrainā, kas ir radījusi globālus tautsaimnieciskus...

Publicēts: 12.05.2022

LOSP KOPAPULCES LĒMUMS: izsludināt...

LOSP KOPAPULCES LĒMUMS: izsludināt ārkārtas situāciju !

Publicēts: 12.05.2022

Kādi scenāriji sagaidāmi rudenī lauksaimiecisko produktu ražošanā un pārtikas apgādē, ja valdība neieklausīsies ražotājos un pārstrādes uzņēmumos un turpinās piekopt "neko nedaram"politiku.

Publicēts: 12.05.2022

Diemžēl, šajā mēnesī LOSP vēl nav sagatavojusi nevienu Infolapu. Lūdzam šo sadaļu apmeklēt vēlāk, vai arī iepazīties ar Infolapu arhīvu.

LOSP projektos...

SARA

Projekta nosaukums:  Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes (SARA) diagnostikai govīm

Projekta numurs 18-00-A01612-000004

Projekta vadošais partneris: Rīgas Tehniskā universitāte

Projekta partneri: Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP), SIA Ogres piens, z/s Zilūži.

Kooperācija kā biznesa attīstības iespēja lopkopības nozarē

Apmācību nosaukums: Kooperācija kā biznesa attīstības iespēja lopkopības nozarē (t.sk.,veiksmīgas kooperācijas pamats – kooperatīva biedru efektivitāte un atbildīga līdzdalība, mārketings kooperācijā, sabiedrības viedokļa veidošana un komunikācija)
LAD līguma Nr.  LAD070218/P35

Baltic Sea Food

Biedrība "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome" īsteno projektu "B2B distribution model supporting local food sector in Baltic Sea region rural areas" jeb "B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās".

SAM 8.5.1

Biedrība "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome" ir  iesaistījusies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

SAM 8.5.2. Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai

Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs

Īstenošanas termiņš: LOSP projektā iesaistās no 2017. gada 26.aprīļa līdz 2021. gada 31. decembrim

KLP - Lauki ienāk pilsētā

Lauksaimniecības nozares, produktu, pakalpojumu un izglītības popularizēšanas kampaņa.

KLP - rītdiena sākas šodien

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi LOSP un ZSA kopprojektu Nr. Agri 2011-0119 „CAP: Tomorrow Starts Today”

Kādēļ esam LOSP biedri?

Lai zinātu ZM viedokli un pēc iespējas iespaidotu to, informācijas apmaiņai, nozares attīstības iespēju paplašināšanai.

Lai ar lielāku atbalstu varētu pārstāvēt mūsu intereses. Iegūtu vairāk informācijas par aktuāliem jautājumiem.

LOSP pārstāv lauksaimnieku organizācijas - ir to “lietussargs”. Jo kopā iespējams sasniegt vairāk.

Bija pārliecinoši argumenti par savstarpēji izdevīgu sadarbību.

Lai organizācija varētu problēmas risināt valstiskā līmenī, lai mūs  sadzirdētu arī Zemkopības ministrijā, aizstāvot biedru intereses. Ir pieejama informācija par visu jaunāko. LOSP - “Viens nav karotājs”. Īsāks informācijas ceļš.

Lai paustu savu viedokli par notiekošo Latvijas lauksaimniecībā. Lai stiprinātu lauksaimnieku pozīcijas politiķu vidū.

Kopā mēs varam izdarīt lielas lietas. Visu izsaka nosaukums – sadarbības padome.

Lai komunicētu ar citām biedrībām, valsts institūcijām, veidotu kopēju viedokli. Lai aizstāvētu biedrības biedru intereses valsts institūcijās. Lai “novadītu” valsts institūciju, u.c. Organizāciju informāciju, lēmumus saviem biedriem.

Lai cīnītos par savu biedru interesēm. Lai cīnītos kopīgi par kopējām interesēm.

Lai būtu informācijas apritē par aktualitātēm Latvijas lauksaimniecībā un varētu piedalīties svarīgu lēmumu apspriešanā un pieņemšanā.