Iespēja parakstīties par iniciatīvu: "...

Informējam, ka portālā www.manabalss.lv ir ievietota iniciatīva"AIZSARGĀSIM ZEMES ĪPAŠNIEKU TIESĪBAS, NEPIEĻAUJOT NEKONTROLĒTU APROBEŽOTO TERITORIJU PALIELINĀŠANU"

LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem!

Publicēts: 11.10.2018

LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem 2018. gada 10.oktobra sanāksmē.Pielikuma:1)  LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem;2) LAD prezentācija par aktualitātēm!

Izsludināta 2.kārta piena piegādei un izdalei skolās

Publicēts: 11.10.2018

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumu Nr.485 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei...

Valdība apstiprina izmaiņas Valsts...

Valdība apstiprina izmaiņas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras cenrādī

Publicēts: 10.10.2018

9. oktobrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādī.Grozījumi paredz, ka turpmāk personām, kuras mācīsies vadīt...

Publicēts: 10.10.2018

Plāno samazināt lauksaimniecības...

Plāno samazināt lauksaimniecības izraisītā piesārņojuma negatīvo ietekmi uz vidi

Publicēts: 10.10.2018

9. oktobrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas noteikumos par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem. Izmaiņas...

Publicēts: 10.10.2018

Ir sākusies pieteikšanās sējumu...

Ir sākusies pieteikšanās sējumu apdrošināšanai pret ziemas riskiem!

Publicēts: 09.10.2018

Ir sākusies pieteikšanās sējumu apdrošināšanai pret ziemas riskiem – sējumu izsalšana, nosmakšana zem ledus garozas vai izsušana zem sniega segas, kā arī vētras, krusas, lietus un veldres riskiem....

Publicēts: 09.10.2018

Sākusies pieteikšanās jauniešu...

Sākusies pieteikšanās jauniešu izaugsmes forumam “Solis 2018”!

Publicēts: 08.10.2018

Jau septīto gadu  biedrība “Latvijas Jauno zemnieku klubs rīko jauniešu izaugsmes forumu, motivētiem jauniešiem, “Solis 2018”.Jaunieši ir nākotne! To dzirdam skandinām dažādās dzīves jomās....

Publicēts: 08.10.2018

AS “Sadales tīkls” informācija par...

AS “Sadales tīkls” informācija par pieslēguma jaudas samazināšanu vai atteikšanos no pieslēguma (izbeidzot elektroenerģijas tirdzniecības vai sistēmas pakalpojuma līgumu) uz laiku līdz 9 mēnešiem

Publicēts: 08.10.2018

Izmaiņas  Sabiedrisko  pakalpojumu  regulēšanas  komisijas  noteikumos  “Sistēmas  pieslēgumanoteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”, kas dod iespēju...

Publicēts: 08.10.2018

Lauksaimnieki un mežsaimnieki...

Lauksaimnieki un mežsaimnieki tiksies ikgadējā izstādē “Lauksaimniecības un meža tehnika. Lauku sēta 2018” Rāmavā

Publicēts: 04.10.2018

No 11. līdz 13. oktobrim Izstāžu kompleksā Rāmava notiks 27. starptautiskā lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides veidošanas un labiekārtošanas izstāde “Lauksaimniecības un meža tehnika. Lauku sēta...

Publicēts: 04.10.2018

LOSP projektos...

Baltic Sea Food

Biedrība "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome" īsteno projektu "B2B distribution model supporting local food sector in Baltic Sea region rural areas" jeb "B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās".

SAM 8.5.1

Biedrība "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome" ir  iesaistījusies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

SAM 8.5.2. Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai

Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs

Īstenošanas termiņš: LOSP projektā iesaistās no 2017. gada 26.aprīļa līdz 2021. gada 31. decembrim

KLP - Lauki ienāk pilsētā

Lauksaimniecības nozares, produktu, pakalpojumu un izglītības popularizēšanas kampaņa.

KLP - rītdiena sākas šodien

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi LOSP un ZSA kopprojektu Nr. Agri 2011-0119 „CAP: Tomorrow Starts Today”

Kādēļ esam LOSP biedri?

Lai zinātu ZM viedokli un pēc iespējas iespaidotu to, informācijas apmaiņai, nozares attīstības iespēju paplašināšanai.

Lai ar lielāku atbalstu varētu pārstāvēt mūsu intereses. Iegūtu vairāk informācijas par aktuāliem jautājumiem.

LOSP pārstāv lauksaimnieku organizācijas - ir to “lietussargs”. Jo kopā iespējams sasniegt vairāk.

Bija pārliecinoši argumenti par savstarpēji izdevīgu sadarbību.

Lai organizācija varētu problēmas risināt valstiskā līmenī, lai mūs  sadzirdētu arī Zemkopības ministrijā, aizstāvot biedru intereses. Ir pieejama informācija par visu jaunāko. LOSP - “Viens nav karotājs”. Īsāks informācijas ceļš.

Lai paustu savu viedokli par notiekošo Latvijas lauksaimniecībā. Lai stiprinātu lauksaimnieku pozīcijas politiķu vidū.

Kopā mēs varam izdarīt lielas lietas. Visu izsaka nosaukums – sadarbības padome.

Lai komunicētu ar citām biedrībām, valsts institūcijām, veidotu kopēju viedokli. Lai aizstāvētu biedrības biedru intereses valsts institūcijās. Lai “novadītu” valsts institūciju, u.c. Organizāciju informāciju, lēmumus saviem biedriem.

Lai cīnītos par savu biedru interesēm. Lai cīnītos kopīgi par kopējām interesēm.

Lai būtu informācijas apritē par aktualitātēm Latvijas lauksaimniecībā un varētu piedalīties svarīgu lēmumu apspriešanā un pieņemšanā.