Skandināvu pieredze: produkcijas ceļš no lauka...

Ir dažādi veidi, kā produkcija nonāk pie gala patērētāja vai arī cita uzņēmēja. Dānijas un Zviedrijas pieredze lauksaimniecības produkcijas reklamēšanā, popularizēšanā, tirgus iekarošanā un...

Iespēja parakstīties par iniciatīvu: "...

Informējam, ka portālā www.manabalss.lv ir ievietota iniciatīva"AIZSARGĀSIM ZEMES ĪPAŠNIEKU TIESĪBAS, NEPIEĻAUJOT NEKONTROLĒTU APROBEŽOTO TERITORIJU PALIELINĀŠANU"

Jautājumi un atbildes par par e-darbnespējas lapām

Publicēts: 19.07.2018

Lai informētu darba devējus par elektronisko jeb e-darbnespējas lapu apriti, Nacionālais veselības dienests (NVD) ir apkopojis darba devēju biežāk uzdotos jautājumus un atbildes

XI starptautiskā zinātniski - praktiskā konference "Teorētiskie un praktiskie aspekti veiksmīgai briežaudzēšanai"

Publicēts: 19.07.2018

Biedrība "Bioloģisko lauksaimnieku un savvaļas dzīvnieku audzētāju asociācija" organizē XI starptautisku zinātniski - praktisku konferenci "Teorētiskie un praktiskie aspekti veiksmīgai...

Ar sezonas laukstrādnieka nodokli...

Ar sezonas laukstrādnieka nodokli – darba devējam mazāks nodokļa slogs

Publicēts: 19.07.2018

Zemkopības ministrija atgādina, ka augļu, ogu un dārzeņu, tai skaitā kartupeļu audzētāji var darbiniekiem piemērot īpašo sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu, tādējādi nozīmīgi samazinot...

Publicēts: 19.07.2018

LOSP: Sezonas laukstrādnieku...

LOSP: Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīma priekšrocības netiek pietiekami izmantotas

Publicēts: 19.07.2018

LETA. Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīma priekšrocības lauksaimnieki nepietiekami aktīvi izmanto, jo potenciālie darba ņēmēji nav ieinteresēti strādāt sezonas darbus laukos - tas liek...

Publicēts: 19.07.2018

Valdība apstiprina izmaiņas...

Valdība apstiprina izmaiņas mēslošanas līdzekļu aprites likumā

Publicēts: 17.07.2018

Valdība otrdien, 17. jūlijā, pieņēma Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus Mēslošanas līdzekļu aprites likumā.

Publicēts: 17.07.2018

Ar Šengenas informācijas sistēmas...

Ar Šengenas informācijas sistēmas atbalstu sekmēs traktortehnikas zādzību novēršanu

Publicēts: 17.07.2018

17. jūlijā, Ministru kabinets atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādāto likumprojektu “Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā”, kura mērķis ir nodrošināt Šengenas informācijas...

Publicēts: 17.07.2018

Seminārs “Par lauksaimniecības...

Seminārs “Par lauksaimniecības dzīvnieku (liellopu) labturību un atbilstību transportēšanai un kaušanai” 13. septembrī

Publicēts: 17.07.2018

Zemkopības ministrija aicina pieteikties interesentus uz bezmaksas semināru “Par lauksaimniecības dzīvnieku labturību un atbilstību transportēšanai un kaušanai”, kas  notiks 2018. gada 13....

Publicēts: 17.07.2018

LOSP izbraukuma sēde Mārupes...

LOSP izbraukuma sēde Mārupes siltumnīcās

Publicēts: 17.07.2018

18.jūlijā plkst.12:00, Jaunmārupē Mārupes siltumnīcu administratīvajās telpās, Mazcenu alejā 2, notiks ikmēneša Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) izbraukuma pārstāvju sapulce....

Publicēts: 17.07.2018

LOSP projektos...

Baltic Sea Food

Biedrība "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome" īsteno projektu "B2B distribution model supporting local food sector in Baltic Sea region rural areas" jeb "B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās".

SAM 8.5.1

Biedrība "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome" ir  iesaistījusies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

SAM 8.5.2. Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai

Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs

Īstenošanas termiņš: LOSP projektā iesaistās no 2017. gada 26.aprīļa līdz 2021. gada 31. decembrim

KLP - Lauki ienāk pilsētā

Lauksaimniecības nozares, produktu, pakalpojumu un izglītības popularizēšanas kampaņa.

KLP - rītdiena sākas šodien

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi LOSP un ZSA kopprojektu Nr. Agri 2011-0119 „CAP: Tomorrow Starts Today”

Kādēļ esam LOSP biedri?

Lai zinātu ZM viedokli un pēc iespējas iespaidotu to, informācijas apmaiņai, nozares attīstības iespēju paplašināšanai.

Lai ar lielāku atbalstu varētu pārstāvēt mūsu intereses. Iegūtu vairāk informācijas par aktuāliem jautājumiem.

LOSP pārstāv lauksaimnieku organizācijas - ir to “lietussargs”. Jo kopā iespējams sasniegt vairāk.

Bija pārliecinoši argumenti par savstarpēji izdevīgu sadarbību.

Lai organizācija varētu problēmas risināt valstiskā līmenī, lai mūs  sadzirdētu arī Zemkopības ministrijā, aizstāvot biedru intereses. Ir pieejama informācija par visu jaunāko. LOSP - “Viens nav karotājs”. Īsāks informācijas ceļš.

Lai paustu savu viedokli par notiekošo Latvijas lauksaimniecībā. Lai stiprinātu lauksaimnieku pozīcijas politiķu vidū.

Kopā mēs varam izdarīt lielas lietas. Visu izsaka nosaukums – sadarbības padome.

Lai komunicētu ar citām biedrībām, valsts institūcijām, veidotu kopēju viedokli. Lai aizstāvētu biedrības biedru intereses valsts institūcijās. Lai “novadītu” valsts institūciju, u.c. Organizāciju informāciju, lēmumus saviem biedriem.

Lai cīnītos par savu biedru interesēm. Lai cīnītos kopīgi par kopējām interesēm.

Lai būtu informācijas apritē par aktualitātēm Latvijas lauksaimniecībā un varētu piedalīties svarīgu lēmumu apspriešanā un pieņemšanā.