REZOLŪCIJA pēc konferences “PVN samazinājums kā...

Konferences “PVN samazinājums pārtikai kā sabiedrību iesaistošs   faktors Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanai” REZOLŪCIJA Lauksaimniekiem un visiem Latvijas iedzīvotājiem 2022. gads ir...

LOSP nosoda Krievijas uzsākto karadarbību...

  Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) un LOSP biedru organizācijas nosoda Krievijas uzsākto karadarbību Ukrainā, agresiju pret brīvu valsti un tās iedzīvotājiem    

Pieci spilgti piemēri no lauksaimniecības...

LOSP lepojas ar gudriem, zinātkāriem, čakliem un inovatīviem saimniekiem, kas parāda, ka neatlaidība, tiekšanās uz progresu, mīlestība pret dabu, dzīvniekiem un savu darbu nes piepildījumu kā dvēselē...

Notikumi

P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Maija/Jūnija infolapa ir klāt!

Publicēts: 02.06.2023

Šonedēļ aizvadījām noslēdzošo maija mēneša nedēļu un ar jauniem darbiem esam sagaidījuši vasaras sezonas pirmās darba dienas!  Atskatīsimies uz paveikto un ieskatīsimies arī nākamās nedēļas...

Maija mēneša trešā infolapa ir klāt!

Publicēts: 26.05.2023

Aizvadīta kārtējā darba nedēļa - atskatīsimies uz paveikto un ieskatīsimies arī nākamās

Latvijas delegācija pieredzes...

Latvijas delegācija pieredzes apmaiņas vizītē Vācijā diskutē par zemes politiku

Publicēts: 23.05.2023

Šā gada 22.-25. maijā norisinās lauksaimniecības nozares pieredzes apmaiņas vizīte Berlīnē, Vācijā, kur piedalās LOSP valdes pr-js Guntis Gūtmanis kopā ar Zemkopības ministrijas un ALTUM pārstāvjiem...

Publicēts: 23.05.2023

Maija mēneša otrā infolapa ir klāt!

Maija mēneša otrā infolapa ir klāt!

Publicēts: 20.05.2023

Aizvadīta pagarinātā darba nedēļa - atskatīsimies uz paveikto un ieskatīsimies nākamās n

Publicēts: 20.05.2023

LOSP aicina valdību nekavējoties...

LOSP aicina valdību nekavējoties izsludināt ārkārtas stāvokli piensaimniecības nozarē

Publicēts: 18.05.2023

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) Piena nozares darba grupas sēdē - šā gada 17. maijā, dalīborganizāciju biedri pieņēma lēmumu aicināt valdību nekavējoties izsludināt ārkārtas...

Publicēts: 18.05.2023

Maija mēneša pirmā infolapa jau...

Maija mēneša pirmā infolapa jau pieejama!

Publicēts: 12.05.2023

Aizvadīta Latvijas valsts svētku nedēļa, kā arī jau pirmās divas maija mēneša darba nedēļas - atskatīsimies uz paveikto un ieskatīsimies nākamās nedēļas darbu plānā!  

Publicēts: 12.05.2023

Aizvadīta plaša diskusija par...

Aizvadīta plaša diskusija par brīvpusdienām skolās ar Latvijā audzētu pārtiku

Publicēts: 11.05.2023

Šā gada 10.maijā norisinājās dialogs "Bērnu ēdināšanas sistēmas transformēšana Latvijā", kurā piedalījās LOSP dalīborganizāciju pārstāvji, kā arī nozaru ministri - vides aizsardzības un reģionālās...

Publicēts: 11.05.2023

LOSP parakstījusi sadarbības...

LOSP parakstījusi sadarbības memorandu ar Ukrainas lauksaimniecības NVO delegāciju

Publicēts: 09.05.2023

Šā gada 9. maijā Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) vadība tikās ar Ukrainas lauksaimniecības nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Tika pārrunāti savstarpējās sadarbības...

Publicēts: 09.05.2023

Diemžēl, šajā mēnesī LOSP vēl nav sagatavojusi nevienu Infolapu. Lūdzam šo sadaļu apmeklēt vēlāk, vai arī iepazīties ar Infolapu arhīvu.

LOSP projektos...

SARA

Projekta nosaukums:  Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes (SARA) diagnostikai govīm

Projekta numurs 18-00-A01612-000004

Projekta vadošais partneris: Rīgas Tehniskā universitāte

Projekta partneri: Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI), Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU), Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP), SIA Ogres piens, z/s Zilūži.

Kooperācija kā biznesa attīstības iespēja lopkopības nozarē

Apmācību nosaukums: Kooperācija kā biznesa attīstības iespēja lopkopības nozarē (t.sk.,veiksmīgas kooperācijas pamats – kooperatīva biedru efektivitāte un atbildīga līdzdalība, mārketings kooperācijā, sabiedrības viedokļa veidošana un komunikācija)
LAD līguma Nr.  LAD070218/P35

Baltic Sea Food

Biedrība "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome" īsteno projektu "B2B distribution model supporting local food sector in Baltic Sea region rural areas" jeb "B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās".

SAM 8.5.1

Biedrība "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome" ir  iesaistījusies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

SAM 8.5.2. Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai

Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs

Īstenošanas termiņš: LOSP projektā iesaistās no 2017. gada 26.aprīļa līdz 2021. gada 31. decembrim

KLP - Lauki ienāk pilsētā

Lauksaimniecības nozares, produktu, pakalpojumu un izglītības popularizēšanas kampaņa.

KLP - rītdiena sākas šodien

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi LOSP un ZSA kopprojektu Nr. Agri 2011-0119 „CAP: Tomorrow Starts Today”

Kādēļ esam LOSP biedri?

Lai zinātu ZM viedokli un pēc iespējas iespaidotu to, informācijas apmaiņai, nozares attīstības iespēju paplašināšanai.

Lai ar lielāku atbalstu varētu pārstāvēt mūsu intereses. Iegūtu vairāk informācijas par aktuāliem jautājumiem.

LOSP pārstāv lauksaimnieku organizācijas - ir to “lietussargs”. Jo kopā iespējams sasniegt vairāk.

Bija pārliecinoši argumenti par savstarpēji izdevīgu sadarbību.

Lai organizācija varētu problēmas risināt valstiskā līmenī, lai mūs  sadzirdētu arī Zemkopības ministrijā, aizstāvot biedru intereses. Ir pieejama informācija par visu jaunāko. LOSP - “Viens nav karotājs”. Īsāks informācijas ceļš.

Lai paustu savu viedokli par notiekošo Latvijas lauksaimniecībā. Lai stiprinātu lauksaimnieku pozīcijas politiķu vidū.

Kopā mēs varam izdarīt lielas lietas. Visu izsaka nosaukums – sadarbības padome.

Lai komunicētu ar citām biedrībām, valsts institūcijām, veidotu kopēju viedokli. Lai aizstāvētu biedrības biedru intereses valsts institūcijās. Lai “novadītu” valsts institūciju, u.c. Organizāciju informāciju, lēmumus saviem biedriem.

Lai cīnītos par savu biedru interesēm. Lai cīnītos kopīgi par kopējām interesēm.

Lai būtu informācijas apritē par aktualitātēm Latvijas lauksaimniecībā un varētu piedalīties svarīgu lēmumu apspriešanā un pieņemšanā.