Iespēja parakstīties par iniciatīvu: "...

Informējam, ka portālā www.manabalss.lv ir ievietota iniciatīva"AIZSARGĀSIM ZEMES ĪPAŠNIEKU TIESĪBAS, NEPIEĻAUJOT NEKONTROLĒTU APROBEŽOTO TERITORIJU PALIELINĀŠANU"

2018.gada zinātnisko pētījumu prezentācijas

Publicēts: 11.12.2018

29. novembrī un 6. decembrī Zemkopības ministrijā norisinājās lauksaimniecībā izmantojamo zinātnisko pētījumu projektu prezentāciju pasākumi.   29. novembra pasākumā bija iespējams uzzināt par...

13.decembrī Baltijas valstu lauksaimnieki Briselē protestēs par godīgiem tiešajiem maksājumiem

Publicēts: 10.12.2018

Ceturtdien, 13.decembrī Briselē Eiropadomē pulcēsies Eiropas Savienības valstu vai to valdību vadītāji, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs un Augstākā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos...

Lauksaimniecības organizāciju...

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome aicina lauksaimniekus pieteikties mācībām par kooperāciju

Publicēts: 06.12.2018

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) aicina lauksaimniekus pieteikties mācību kursam “Kooperācija kā biznesa attīstības iespēja lopkopības nozarē (t.sk.,veiksmīgas kooperācijas...

Publicēts: 06.12.2018

Zināmi LIZ apsekošanas rezultāti

Zināmi LIZ apsekošanas rezultāti

Publicēts: 04.12.2018

LAD ir apsekojis lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, lai noskaidrotu, vai zeme tiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. Zemes īpašniekam ir jāapstrādā vismaz 70% no kadastrā...

Publicēts: 04.12.2018

LAD Klientiem publiski pieejami...

LAD Klientiem publiski pieejami dažādi lauku reģistra dati

Publicēts: 04.12.2018

Līdz šim lauku reģistra dati klientiem bija pieejami publiskajā kartē un pēc individuāliem datu pieprasījumiem. Šobrīd LAD ir izveidots ģeotelpisko datu serviss jeb WFS (Web Feature Service)...

Publicēts: 04.12.2018

LLKA aicina līdz 30.novembrim...

LLKA aicina līdz 30.novembrim pieteikties pieredzes apmaiņas vizītei uz kooperatīviem „Mežsaimnieks” un „Durbes grauds”

Publicēts: 27.11.2018

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija (LLKA) aicina mežsaimniekus, lauksaimniekus, mediju pārstāvjus un citus interesentus līdz š. g. 30.novembrim pieteikties pieredzes apmaiņas braucienam...

Publicēts: 27.11.2018

Aicinām meža īpašniekus paust...

Aicinām meža īpašniekus paust viedokli par saimniekošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Publicēts: 26.11.2018

Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMIB) ar Latvijas Vides aizsardzības fonda (VAF) finansiālu atbalstu realizē projektu "Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža...

Publicēts: 26.11.2018

Latvijas augļu un ogu vīna skate...

Latvijas augļu un ogu vīna skate 2018

Publicēts: 15.11.2018

28. 11. plkst. 17:30 restorānā «Pullman Riga Old Town » jau ceturto gadu notiks vadošo Latvijas vīndaru ražojumu degustācija “Latvijas augļu un ogu vīna skate 2018”. Pasākumā būs iespēja tikties ar...

Publicēts: 15.11.2018

LOSP projektos...

Baltic Sea Food

Biedrība "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome" īsteno projektu "B2B distribution model supporting local food sector in Baltic Sea region rural areas" jeb "B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās".

SAM 8.5.1

Biedrība "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome" ir  iesaistījusies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

SAM 8.5.2. Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai

Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs

Īstenošanas termiņš: LOSP projektā iesaistās no 2017. gada 26.aprīļa līdz 2021. gada 31. decembrim

KLP - Lauki ienāk pilsētā

Lauksaimniecības nozares, produktu, pakalpojumu un izglītības popularizēšanas kampaņa.

KLP - rītdiena sākas šodien

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi LOSP un ZSA kopprojektu Nr. Agri 2011-0119 „CAP: Tomorrow Starts Today”

Kādēļ esam LOSP biedri?

Lai zinātu ZM viedokli un pēc iespējas iespaidotu to, informācijas apmaiņai, nozares attīstības iespēju paplašināšanai.

Lai ar lielāku atbalstu varētu pārstāvēt mūsu intereses. Iegūtu vairāk informācijas par aktuāliem jautājumiem.

LOSP pārstāv lauksaimnieku organizācijas - ir to “lietussargs”. Jo kopā iespējams sasniegt vairāk.

Bija pārliecinoši argumenti par savstarpēji izdevīgu sadarbību.

Lai organizācija varētu problēmas risināt valstiskā līmenī, lai mūs  sadzirdētu arī Zemkopības ministrijā, aizstāvot biedru intereses. Ir pieejama informācija par visu jaunāko. LOSP - “Viens nav karotājs”. Īsāks informācijas ceļš.

Lai paustu savu viedokli par notiekošo Latvijas lauksaimniecībā. Lai stiprinātu lauksaimnieku pozīcijas politiķu vidū.

Kopā mēs varam izdarīt lielas lietas. Visu izsaka nosaukums – sadarbības padome.

Lai komunicētu ar citām biedrībām, valsts institūcijām, veidotu kopēju viedokli. Lai aizstāvētu biedrības biedru intereses valsts institūcijās. Lai “novadītu” valsts institūciju, u.c. Organizāciju informāciju, lēmumus saviem biedriem.

Lai cīnītos par savu biedru interesēm. Lai cīnītos kopīgi par kopējām interesēm.

Lai būtu informācijas apritē par aktualitātēm Latvijas lauksaimniecībā un varētu piedalīties svarīgu lēmumu apspriešanā un pieņemšanā.