Iespēja parakstīties par iniciatīvu: "...

Informējam, ka portālā www.manabalss.lv ir ievietota iniciatīva"AIZSARGĀSIM ZEMES ĪPAŠNIEKU TIESĪBAS, NEPIEĻAUJOT NEKONTROLĒTU APROBEŽOTO TERITORIJU PALIELINĀŠANU"

LOSP: Ikmēneša diskusija par aktualitātēm lauksaimniecībā

Publicēts: 16.10.2018

Rīt, 17.oktobrī plkst.11:00, Zemkopības ministrijas 23.stāva zālē notiks ikmēneša Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulce. Visa ziņas šeit:  http://www.losp.lv/...

Aicina izvairīties no bīstamas augu slimības ievešanas Latvijā

Publicēts: 16.10.2018

Otrdien, 16. oktobrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu par pasākumiem augu aizsardzībai pret Xylella fastidiosa organismu, kas izraisa bīstamu bakteriālu...

Mazajiem pārtikas uzņēmumiem...

Mazajiem pārtikas uzņēmumiem saglabāsies līdzšinējā kārtība ūdens monitoringa programmu sastādīšanā

Publicēts: 16.10.2018

16. oktobrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasībām, monitoringu un kontroles kārtību.

Publicēts: 16.10.2018

Rekordliels lauksaimnieku skaits...

Rekordliels lauksaimnieku skaits saņem vienotā platību maksājuma avansu jau pirmajā dienā

Publicēts: 16.10.2018

Šodien, 2018.gada 16.oktobrī, vienotā platība maksājuma avansu Lauku atbalsta dienests izmaksā rekordlielam lauksaimnieku skaitam –36 000 klientu. Kopējā izmaksātā summa pirmajā dienā ir vairāk...

Publicēts: 16.10.2018

LAD atbildes uz lauksaimnieku...

LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem!

Publicēts: 11.10.2018

LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem 2018. gada 10.oktobra sanāksmē.Pielikuma:1)  LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem;2) LAD prezentācija par aktualitātēm!

Publicēts: 11.10.2018

Izsludināta 2.kārta piena piegādei...

Izsludināta 2.kārta piena piegādei un izdalei skolās

Publicēts: 11.10.2018

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumu Nr.485 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei...

Publicēts: 11.10.2018

Valdība apstiprina izmaiņas Valsts...

Valdība apstiprina izmaiņas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras cenrādī

Publicēts: 10.10.2018

9. oktobrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādī.Grozījumi paredz, ka turpmāk personām, kuras mācīsies vadīt...

Publicēts: 10.10.2018

Plāno samazināt lauksaimniecības...

Plāno samazināt lauksaimniecības izraisītā piesārņojuma negatīvo ietekmi uz vidi

Publicēts: 10.10.2018

9. oktobrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas noteikumos par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem. Izmaiņas...

Publicēts: 10.10.2018

LOSP projektos...

Baltic Sea Food

Biedrība "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome" īsteno projektu "B2B distribution model supporting local food sector in Baltic Sea region rural areas" jeb "B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās".

SAM 8.5.1

Biedrība "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome" ir  iesaistījusies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

SAM 8.5.2. Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai

Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs

Īstenošanas termiņš: LOSP projektā iesaistās no 2017. gada 26.aprīļa līdz 2021. gada 31. decembrim

KLP - Lauki ienāk pilsētā

Lauksaimniecības nozares, produktu, pakalpojumu un izglītības popularizēšanas kampaņa.

KLP - rītdiena sākas šodien

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi LOSP un ZSA kopprojektu Nr. Agri 2011-0119 „CAP: Tomorrow Starts Today”

Kādēļ esam LOSP biedri?

Lai zinātu ZM viedokli un pēc iespējas iespaidotu to, informācijas apmaiņai, nozares attīstības iespēju paplašināšanai.

Lai ar lielāku atbalstu varētu pārstāvēt mūsu intereses. Iegūtu vairāk informācijas par aktuāliem jautājumiem.

LOSP pārstāv lauksaimnieku organizācijas - ir to “lietussargs”. Jo kopā iespējams sasniegt vairāk.

Bija pārliecinoši argumenti par savstarpēji izdevīgu sadarbību.

Lai organizācija varētu problēmas risināt valstiskā līmenī, lai mūs  sadzirdētu arī Zemkopības ministrijā, aizstāvot biedru intereses. Ir pieejama informācija par visu jaunāko. LOSP - “Viens nav karotājs”. Īsāks informācijas ceļš.

Lai paustu savu viedokli par notiekošo Latvijas lauksaimniecībā. Lai stiprinātu lauksaimnieku pozīcijas politiķu vidū.

Kopā mēs varam izdarīt lielas lietas. Visu izsaka nosaukums – sadarbības padome.

Lai komunicētu ar citām biedrībām, valsts institūcijām, veidotu kopēju viedokli. Lai aizstāvētu biedrības biedru intereses valsts institūcijās. Lai “novadītu” valsts institūciju, u.c. Organizāciju informāciju, lēmumus saviem biedriem.

Lai cīnītos par savu biedru interesēm. Lai cīnītos kopīgi par kopējām interesēm.

Lai būtu informācijas apritē par aktualitātēm Latvijas lauksaimniecībā un varētu piedalīties svarīgu lēmumu apspriešanā un pieņemšanā.