Iespēja parakstīties par iniciatīvu: "...

Informējam, ka portālā www.manabalss.lv ir ievietota iniciatīva"AIZSARGĀSIM ZEMES ĪPAŠNIEKU TIESĪBAS, NEPIEĻAUJOT NEKONTROLĒTU APROBEŽOTO TERITORIJU PALIELINĀŠANU"

Eiropas zinātnieku nakts

Publicēts: 21.09.2018

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR” 28. septembrī notiks pasākums Eiropas zinātnieku nakts.  Laipni ielūdzam! Notikumi zinātniskajā institūtā “BIOR”

Pieejams finansējums pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”

Publicēts: 18.09.2018

No šā gada 2018.gada 18.oktobra līdz 22.novembrim var pieteikties atbalsta saņemšanai trīs investīciju atbalsta pasākumos "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", "Atbalsts ieguldījumiem...

LOSP: Ikmēneša diskusija par...

LOSP: Ikmēneša diskusija par aktualitātēm lauksaimniecībā

Publicēts: 18.09.2018

Rīt, 19.septembrī plkst.12:00, Zemkopības ministrijas 314.telpā notiks ikmēneša Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) pārstāvju sapulce. Visa ziņa šeit: http://www.losp.lv/node/5555

Publicēts: 18.09.2018

Visi cūku sugas dzīvnieki un...

Visi cūku sugas dzīvnieki un novietnes ir jāreģistrē LDC

Publicēts: 17.09.2018

Tā kā Latviju skāris Āfrikas cūku mēris (ĀCM) un valstī ir noteikti biodrošības pasākumi, Zemkopības ministrija atgādina, ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem* visiem cūku īpašniekiem un turētājiem -...

Publicēts: 17.09.2018

LAD atgādina, ka 15. septembris ir...

LAD atgādina, ka 15. septembris ir pēdējais datums, kad:

Publicēts: 14.09.2018

jānogana vai jānopļauj un jānovāc zālāji, kas atzīti par bioloģiski vērtīgiem (BVZ) vai ES nozīmes zālāju biotopiem vai putnu dzīvotnēm (ES nozīmes zālāji), kā arī zālāji, ko izmanto biškopībā...

Publicēts: 14.09.2018

Praktiskas apmācības briežu...

Praktiskas apmācības briežu ganāmpulku pārraugiem "Briežu fiksācija ķertuvē bez tieša kontakta (no augšas), ragu griešana".

Publicēts: 13.09.2018

Biedrība "Bioloģisko lauksaimnieku un savvaļas dzīvnieku audzētāju asociācija" organizē praktiskas apmācības briežu ganāmpulku pārraugiem.Temats: "Briežu fiksācija ķertuvē bez tieša kontakta (no...

Publicēts: 13.09.2018

Eiropas kultūras mantojuma dienas...

Eiropas kultūras mantojuma dienas pasākumā tiks rīkota grāmatas "Pikšas" prezentācija

Publicēts: 13.09.2018

2018.gada 15.septembrī plkst.12:00 – 15:00 Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā "Pikšas" tiks aizvadīts Eiropas kultūras mantojuma dienas pasākums, kura laikā plkst.12:30 muzeja ēkā “Ligzda” tiks rīkota...

Publicēts: 13.09.2018

Platību maksājumus lauksaimnieki...

Platību maksājumus lauksaimnieki sāks saņemt oktobrī

Publicēts: 13.09.2018

Dienests informē, ka no šā gada 16.oktobra sāks izmaksāt vienotā platību maksājuma un maksājuma par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, avansus. Bioloģisko maksājumu...

Publicēts: 13.09.2018

LOSP projektos...

Baltic Sea Food

Biedrība "Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome" īsteno projektu "B2B distribution model supporting local food sector in Baltic Sea region rural areas" jeb "B2B izplatīšanas modelis, lai atbalstītu vietējos pārtikas ražotājus Baltijas jūras reģiona lauku teritorijās".

SAM 8.5.1

Biedrība "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome" ir  iesaistījusies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).

SAM 8.5.2. Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai

Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs

Īstenošanas termiņš: LOSP projektā iesaistās no 2017. gada 26.aprīļa līdz 2021. gada 31. decembrim

KLP - Lauki ienāk pilsētā

Lauksaimniecības nozares, produktu, pakalpojumu un izglītības popularizēšanas kampaņa.

KLP - rītdiena sākas šodien

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi LOSP un ZSA kopprojektu Nr. Agri 2011-0119 „CAP: Tomorrow Starts Today”

Kādēļ esam LOSP biedri?

Lai zinātu ZM viedokli un pēc iespējas iespaidotu to, informācijas apmaiņai, nozares attīstības iespēju paplašināšanai.

Lai ar lielāku atbalstu varētu pārstāvēt mūsu intereses. Iegūtu vairāk informācijas par aktuāliem jautājumiem.

LOSP pārstāv lauksaimnieku organizācijas - ir to “lietussargs”. Jo kopā iespējams sasniegt vairāk.

Bija pārliecinoši argumenti par savstarpēji izdevīgu sadarbību.

Lai organizācija varētu problēmas risināt valstiskā līmenī, lai mūs  sadzirdētu arī Zemkopības ministrijā, aizstāvot biedru intereses. Ir pieejama informācija par visu jaunāko. LOSP - “Viens nav karotājs”. Īsāks informācijas ceļš.

Lai paustu savu viedokli par notiekošo Latvijas lauksaimniecībā. Lai stiprinātu lauksaimnieku pozīcijas politiķu vidū.

Kopā mēs varam izdarīt lielas lietas. Visu izsaka nosaukums – sadarbības padome.

Lai komunicētu ar citām biedrībām, valsts institūcijām, veidotu kopēju viedokli. Lai aizstāvētu biedrības biedru intereses valsts institūcijās. Lai “novadītu” valsts institūciju, u.c. Organizāciju informāciju, lēmumus saviem biedriem.

Lai cīnītos par savu biedru interesēm. Lai cīnītos kopīgi par kopējām interesēm.

Lai būtu informācijas apritē par aktualitātēm Latvijas lauksaimniecībā un varētu piedalīties svarīgu lēmumu apspriešanā un pieņemšanā.